Tuesday, October 01, 2013

Jalan Pulang


Sekiranya aku tidak sesat
sudah tentu aku berada di dalam Rumahku

aku masih mengembara
Sudahkah kamu kembali?

sekiranya kamu sudah berada di dalam Rumahmu
maka tunjukkanlah padaku..

jalan pulang...


Related Posts with Thumbnails