Sunday, January 10, 2016

The truth, nothing but the truth? - dan sanadnya yang begitu...


  Seorang ahli loghat Kelantan menyebut..
"Sigheh mmakae kkambeng
dalam menyampaikan maksudnya kepada seorang yang lain..

Bayangkan.... 
apabila maklumat ini..
hendak disampaikan maksud serta kebenarannya..

penyampaian dari seorang yang memegang hak kebenarannya

apabila sanadnya ..
merentasi lokasi geografi seluas benua....
memakan masa berkurun lamanya..
bertitih lidah dan pendengaran berbilang generasi 
sebegitu ramainya para penyampai serta penerima yang beraksi.. 
pada detik penyampaian di pelbagai perbezaan situasi dan dimensi..

untuk diperturunkan ilmunya pada seseorang yang lain

apakah mungkin yang tersampai maksudnya adalah..
"Sireh makan kambing"

ataupun yang lebih arif akan mengubah dan mengolah..
memutar ayat.. lalu menulis..
 "Kambing makan sireh"?


Jadi apa yang benar, sebenarnya?
What exactly is the Truth?Related Posts with Thumbnails